fbpx

Liên hệ

Địa chỉ của chúng tôi

67B Quán Thánh, Quận. Ba Dinh,
Tp Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại

Mobile: (+84) 96 906 5560
Hotline: +84 246 529 2323

Địa chỉ email:

info@bioalkalinewater.com
sales@bioalkalinewater.com

Hãy

Liên hệ với chúng tôi